(+30) 210-7211218, (+30) 210-7224822
·
Επικοινωνία με e-mail
·
(+30) 210-7211218, (+30) 210-7224822
·
Επικοινωνία με e-mail
·
Η ιστορια της εταιριας

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος ίδρυσε το γραφείο του το έτος 1987, το οποίο αποτέλεσε συνέχεια μακράς οικογενειακής νομικής παράδοσης από το έτος 1941, όταν ο πατέρας του Αναστάσιος Δημητρακόπουλος εγγράφηκε για πρώτη φορά στο μητρώο του Δ.Σ.Α. Το δικηγορικό γραφείο μετέβαλε τη νομική του μορφή και μετατράπηκε σε δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «Μιχάλης Α. Δημητρακόπουλος Δικηγορική Εταιρεία» το έτος 2007. Η μεταβολή αυτή κρίθηκε αναγκαία, έτσι ώστε η δικηγορική εταιρεία να συνεχίσει να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, ανταποκρινόμενη με επιτυχία στις απαιτήσεις και τις προκλήσεις της εποχής.

Η εταιρεία έχει την έδρα της επί της οδού Ραγκαβή αρ. 85, στην Αθήνα, σε ένα επταώροφο υπερσύγχρονο κτίριο γραφείων, σε απόσταση αναπνοής από όλα τα δικαστήρια των Αθηνών(Α.Π., Εφετείο, Πρωτοδικείο, Ειρηνοδικείο, Διοικητικά Δικαστήρια). Η άριστη υλικοτεχνική υποδομή του γραφείου, συμβάλλει και αυτή στην παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου. Η εταιρεία μας δεσμεύεται ότι θα σας πει πάντοτε την αλήθεια (ευχάριστη  ή δυσάρεστη), θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να προστατευθούν αποτελεσματικά τα δικαιώματά σας, οι αμοιβές μας θα συνυπολογίζουν τον κοινωνικό χαρακτήρα του λειτουργήματός μας.

 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΔΡΥΣΗ

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος ίδρυσε το γραφείο του το έτος 1987, το οποίο αποτέλεσε συνέχεια μακράς οικογενειακής νομικής παράδοσης από το έτος 1941, όταν ο πατέρας του Αναστάσιος Δημητρακόπουλος εγγράφηκε για πρώτη φορά στο μητρώο του Δ.Σ.Α.

Οι ανθρωποι μας

Η εταιρεία στελεχώνεται από τον ιδρυτή της Μιχάλη Α. Δημητρακόπουλο, εταίρους, μόνιμους συνεργάτες, διοικητικό προσωπικό και ασκούμενους δικηγόρους.

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ

Η εταιρεία έχει την έδρα της επί της οδού Ραγκαβή αρ. 85, στην Αθήνα, σε ένα επταώροφο υπερσύγχρονο κτίριο γραφείων, σε απόσταση αναπνοής από όλα τα δικαστήρια των Αθηνών(Α.Π., Εφετείο, Πρωτοδικείο, Ειρηνοδικείο, Διοικητικά Δικαστήρια).